Texts

Turismes i Tàctiques

El concepte de Turisme deriva del TOUR que els nobles anglesos, alemanys i d'altres països realitzaven a França des de finals del segle XVII. Aquesta activitat va estar reservada a una classe ociosa –governant durant els finals del XVII i el XVIII.
Al segle XIX es produeix un canvi a la societat com efecte de les revolucions Industrial i Francesa. La aristocràcia és imitada per la burgesia, i el progrés tècnic facilita els viatges, essent fonamental la importància del ferrocarril.

Però s'ha d'esperar fins la segona meitat del segle XX perquè aquesta pràctica s'estengui a totes les capes socials, com la consecució d'unes vacances anuals pagades, que proporcionen temps lliure i diners.‘Per a què el sistema funcioni, les masses han de ser no només productores, sinó també consumidores. Això tindrà enormes repercussions socials. Pel que fa als valors és necessari que la T de treball -herència del calvinisme- desaparegui de la "têt" i es canvï per les tres S, els elements d'atracció turística: Sun, Sea, Sex.’, Revolution culturelle du temps libre et practiques touristiques, Joffre Dumazedier

Neix així el viatge com a consum d'oci, essent el turista el subjecte agent que realitza l'acció social de viatjar i el turisme l'estructura d'interrelacions entre les diverses activitats que el turista desenvolupa.

‘Tàctica és l'acció calculada i determinada per l'absència d'un lloc propi. Aquesta carència del lloc propi li permet, sense dubte, la mobilitat, però li exigeix una gran capacitat d'adaptació als atzars del temps, per prendre al vol les possibilitats que ofereix l'instant.’, L’invention du quotidien, Michael de Certeau‘El viatge és l'únic context durant el qual la gent mira al seu voltant. Quan som turistes a qualsevol lloc mirem els paisatges, i quan sovint ens aturem i ens preguntem: qui ha triat les vistes que estem mirant i com han estat construïdes per nosaltres?’, On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place, Lucy Lippard

   
 

Turisme Tàctic

Turisme Tàctic és un projecte d'intervenció en espais públics que s'articula a partir de la creació d'un col.lectiu d'artistes que elaboren i realitzen intervencions en àmbits urbans i rurals, com ara 'tours', instal·lacions i diversos tipus d'accions.

La indústria turística ha convertit el 'tour' en un medi amb uns codis i protocols que són acceptats socialment. Acceptem la idea que ens portin d'un lloc a un altre explicant-nos la història o els fets que s'han produït al lloc que estem visitant.Els temes d' aquests 'tours' i de les intervencions, poden variar segons els espais i les històries a investigar, aquestes poden ser a partir de fets reals històrics o contemporanis, o també ficcions, o mescles de les dues, presentades per 'performers' utilitzant les tècniques de les agències de turisme.

El 'tour' consistirà en una ruta per una ciutat o espai rural. Durant el viatge es visitaran els llocs on van succeir les històries. Es buscaran les petjades o restes que hagin quedat: graffiti, monuments, edificis, murs, places, carrers, locals, paisatges.
No es descarta la possibilitat 'd'intervenir' el lloc visitat amb graffiti, posades en escena, figurants, accions participatives, etc., d'acord al guió de la ruta dissenyada.Depenent del 'tour', s'utilitzaran diferents mitjans de transport.

Per aquells participants que no assisteixin al 'tour', hi haurà una transmisió radial i/o de video en directe des del bus o la localització, que es realizarà a través d'un telèfon mòbil. Es connectarà telefònicament amb el lloc on es trobi el servidor de streaming media. Des d'allí es transmetrà en directe a través d'Internet.

 
espai de participació pública
‘Tàctica és l'acció calculada i determinada per l'absència d'un lloc propi. Aquesta carència del lloc propi li permet, sense dubte, la mobilitat, però li exigeix una gran capacitat d'adaptació als atzars del temps, per prendre al vol les possibilitats que ofereix l'instant.’, L’invention du quotidien, Michael de Certeau‘Per a què el sistema funcioni, les masses han de ser no només productores, sinó també consumidores. Això tindrà enormes repercussions socials. Pel que fa als valors és necessari que la T de treball -herència del calvinisme- desaparegui de la "têt" i es canvï per les tres S, els elements d'atracció turística: Sun, Sea, Sex.’, Revolution culturelle du temps libre et practiques touristiques, Joffre Dumazedier ‘El viatge és l'únic context durant el qual la gent mira al seu voltant. Quan som turistes a qualsevol lloc mirem els paisatges, i quan sovint ens aturem i ens preguntem: qui ha triat les vistes que estem mirant i com han estat construïdes per nosaltres?’, On the Beaten Track: Tourism, Art, and Place, Lucy Lippard